EXPLORE OUR BLOGS

EXPLORE OUR BLOGS

Career Resources

Aug 28, 2016

Best Career Advice for freshers ( people in their 20s)

If you're young and your career is in its early days, you've likely been advised to plenty of career formula. But if "follow your passion," "give 110%," and &quo...

Career Resources

Aug 26, 2016

Pitfalls to avoid at the workplace for shaping better career opportunities

How we choose to spend our professional life determines a great deal on how our career will shape up. However, being young and restless, and fresh out of college, we may make a few mistakes that ca...

News

Aug 25, 2016

२८ हजार स्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन खोलिदै

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा २८ हजार स्थायी शिक्षको दरबन्दी खुलाउने तयारी गरेको छ। शिक्षा ऐन २०२८ आठौँ संशोधनपछि सरकारले विद्यालयमा २८ हजार स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी दरबन्दी सिर्जना गर्न लाग...

Updates

Aug 25, 2016

+2 मात्र पढेकालाई मासिक २०,००० कमाउने अवसर

Bidhee Private Limited उच्च गुणस्तरीय  कामगर्दै आएको कार्यालय हो, जसका कर्मचारीहरु मिलनसार, रचनात्मक, आनुससित छन् | यसको साथ साथै यस कम्पनीको कार्य सैली आत्मिय  स्वभावको  छ | यसै com...

News

Aug 22, 2016

ठुलो संख्यामा नेपाली सेनामा रोजगारीको अवसर

नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेका देहायका पदहरु समावेशी तथा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न योग्यता पुगेको इच्छुक नेपाली नागरिक  स्वयम उपस्थित भइ तोकिएको स्थानमा रु १० /- को...

Career Resources

Aug 19, 2016

कुनै पनि कम्पनीले दक्ष कामदारमा खोज्ने प्रमुख गुणहरु

In the previous article we mentioned reasons for “Why am I still unemployed” and Now connected to the same context we present ourselves again here. Business leaders have many re...

Career Resources

Aug 17, 2016

अझै बेरोजगार हुनका कारणहरु

" म अझै बेरोजगार, किन ?" के यो प्रश्नले तपाइलाई हरेक क्ष्यन र हरेक स्तिथिमा असर पुर्याएको छ ? “Why am I still unemployed?” Does this question strike your...

Career Resources

Aug 16, 2016

बहिर्मुखी र अन्तर्मुखी व्यक्तित्व भएकाले रोज्नु पर्ने रोजगारी

Generally human beings are social in nature. However some individual depending upon their interaction in the society are introvert (अन्तर्मुखी) and extrovert (बहिर्मुखी) in nature.

News

Aug 14, 2016

५५१ को लागि रोजगारीको अवसर

नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी सहायेक निरीक्षक (जनपद) पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान अनुसार पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट रु १० |- क...

Career Tips

Your career is a significant part of your life, and we're here to provide guidance and support every step of the way.

Read Career Tips