Hot Jobs


Showing 1 to 10 of 4 entries

Hot Jobs


Latest Blog Post

सरकारी जागिर खाने अवसर!! भक्तपुर नगरपालिकाले करार सेवा तर्फ कर्मचारी माग्यो । एस.एल.सी PASS ले APPLY गर्न पाउने। APPLY गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
23 Mar 2018

सरकारी जागिर खाने अवसर!! भक्तपुर नगरपालिकाले करार सेवा तर्फ कर्मचारी माग्यो । एस.एल.सी PASS ले APPLY गर्न पाउने। APPLY गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

सरकारी जागिर खाने अवसर!! लोकसेवा आयोगले थुप्रै संख्यामा कर्मचारी माग्यो। एस.एल.सी पासले Apply गर्न पाउने। Apply गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
14 Mar 2018

सरकारी जागिर खाने अवसर!! लोकसेवा आयोगले थुप्रै संख्यामा कर्मचारी माग्यो। एस.एल.सी पासले Apply गर्न पाउने। Apply गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

नेपाल टेलिकममा जागिर खाने अवसर। बिभिन्न पदको लागि थुप्रै संख्यामा कर्मचारीको माग। एस.एल.सी पास गरेकाले  पनि Apply गर्न पाउने।  APPLY गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
11 Mar 2018

नेपाल टेलिकममा जागिर खाने अवसर। बिभिन्न पदको लागि थुप्रै संख्यामा कर्मचारीको माग। एस.एल.सी पास गरेकाले पनि Apply गर्न पाउने। APPLY गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

GOVERNMENT JOBS!! नेपाल खाद्य संस्थाले थुप्रै संख्यामा कर्मचारी माग्यो। APPLY गर्न यहाँ CLICK गर्नुहोस्।
29 Jan 2018

GOVERNMENT JOBS!! नेपाल खाद्य संस्थाले थुप्रै संख्यामा कर्मचारी माग्यो। APPLY गर्न यहाँ CLICK गर्नुहोस्।

Most Viewed Post

सरकारी जागिर खाने अवसर!! भक्तपुर नगरपालिकाले करार सेवा तर्फ कर्मचारी माग्यो । एस.एल.सी PASS ले APPLY गर्न पाउने। APPLY गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
23 Mar 2018

सरकारी जागिर खाने अवसर!! भक्तपुर नगरपालिकाले करार सेवा तर्फ कर्मचारी माग्यो । एस.एल.सी PASS ले APPLY गर्न पाउने। APPLY गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

Top 10 Basic Interview Tips for Freshers
22 Mar 2018

Top 10 Basic Interview Tips for Freshers

सरकारी जागिर खाने अवसर!! लोकसेवा आयोगले थुप्रै संख्यामा कर्मचारी माग्यो। एस.एल.सी पासले Apply गर्न पाउने। Apply गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
14 Mar 2018

सरकारी जागिर खाने अवसर!! लोकसेवा आयोगले थुप्रै संख्यामा कर्मचारी माग्यो। एस.एल.सी पासले Apply गर्न पाउने। Apply गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

नेपाल टेलिकममा जागिर खाने अवसर। बिभिन्न पदको लागि थुप्रै संख्यामा कर्मचारीको माग। एस.एल.सी पास गरेकाले  पनि Apply गर्न पाउने।  APPLY गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
11 Mar 2018

नेपाल टेलिकममा जागिर खाने अवसर। बिभिन्न पदको लागि थुप्रै संख्यामा कर्मचारीको माग। एस.एल.सी पास गरेकाले पनि Apply गर्न पाउने। APPLY गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।