Position: Driver (Newspaper Job)

 • No. of Openings 1
 • Category NGO/INGO/Social/Develop.Projects
 • Job Location Kathmandu, Kathmandu District
 • Salary Negotiable
 • Education Level SLC/SEE
 • Desired Candidate Both(Female, Male)
 • Expiry date Apr 06, 2024 (Expired)
Job Description

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) नेपालले गरिबी उन्मूलन, सुशासन प्रवर्द्धन् र UN विपद् तथा यसका प्रभावहरु विरुद्ध समुदायको उत्थानशीलता सुधारमार्फत समतामूलक र दिगो

विकास हासिल गर्न नेपाली जनता, नेपाल सरकार र अन्य विकास साफेदारहरुसँग सहकार्य गर्दछ ।

युएनडीपी नेपाल देहायको पदपूर्तिका लागि योग्य तथा अनुभवी नेपाली नागरिकहरुवाट आवेदन आह्वान गर्दछ ।

पद: सवारी चालक

तह: जी २

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: एस. एल. सी. / एस.ई.ई. उत्तीर्ण

माग पद संख्या: १ (एक)

कार्य क्षेत्र: काठमाण्डौ, नेपाल (कामको सिलसिलामा काठमाण्डौ बाहिर आवत जावत गरीरहनु पर्ने)

अनुभवः

 • मान्यता प्राप्त संस्थाबाट हलुका तथा मझौला सवारी चालक अनुमति पत्र ( Driving License) प्राप्त गरेको र कम्तीमा दुई वर्ष सवारी चलाएको अनुभव भएको,
 • सवारी सम्बन्धी कानून तथा नियमहरुको पूर्ण ज्ञान भएको तथा सवारी साधन मर्मत तथा सम्भार (Repair and Maintenance) को जानकारी तथा अनुभव भएको,
 • लामो दूरी सवारी साधन चलाउन इच्छुक,
 • नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न र राम्ररी बुझ्न सक्ने,
 • सवारी साधनको सुरक्षित संचालनका लागि तथा कुनै दुर्घटना भएको अवस्थामा पालना गर्नुपर्ने नियम, कानून तथा कार्यविधिको पूर्ण जानकारी भएको ।

 

 

8629__dad0e9f0-8fcb-4490-9fe3-2927384956f3.jpg
This job has been expired on 2024-04-06
Share: