Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

प्रतिश्ठित कम्पनिमा २०० भन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यक्ता !!

हाल मात्र सुरु गरिएको एक प्रतिश्ठित कम्पनिले कुमारी जब मार्फत बिभिन्न पदमा दुइ सय जना भन्दा बढी कर्मचारिको माग गरेको छ ।

उक्त पदहरुमा +२ देखी मास्टरस सम्मको पढाइ भएका र बिभिन्न पदहरुमा दक्ष र अनुभबी ब्यक्ती हरुको पनि माग गरिएको छ ।

 

सबै पदहरुमा आबेदन दिनको लागी सोझै कुमारी जब्को वेबसाईटबाट अन्लाईन अप्प्लाई गर्न सकिने छ ।

आबेदन माग गरिएका पद हरु 

 

1. Store Assistant http://goo.gl/f8yI1t

 

2. Sales Supervisor http://goo.gl/fWJXmc

 

3. Account Assistant: http://goo.gl/1F587D

 

4. Chief Marketing Officer: http://goo.gl/5gisSy

 

5. Area Sales Manager: http://goo.gl/AQ3iuA

 

6. Institution Sales Manager: http://goo.gl/wVJO0l

 

7. Accounts Manager: http://goo.gl/AEDsSs

 

8. Brand Officer: http://goo.gl/82GPYQ

 

9. IT officer: http://goo.gl/3o7SNi

 

10. Executive Coordinator: http://goo.gl/iXXweh

 

11. MIS officer: http://goo.gl/2YVJQI

 

12. Senior Store Assistant: http://goo.gl/HPECPI

 

13. Senior Administrative Assistant: http://goo.gl/LRJbM3