नेपाल आयल निगमले थुप्रै संख्यामा कर्मचारी माग्यो। ८ कक्षा पढेकाले पनि APPLY गर्न पाउने। APPLY गर्न यहाँ CLICK  गर्नुहोस्।

नेपाल आयल निगमले थुप्रै संख्यामा कर्मचारी माग्यो। ८ कक्षा पढेकाले पनि APPLY गर्न पाउने। APPLY गर्न यहाँ CLICK गर्नुहोस्।

Jan 28, 2018

VACANCY ANNOUNCEMENT!!

NEPAL OIL CORPORATION!!

 

                                                                        VACANCY ANNOUNCEMENT!!

                                                                  NEPAL OIL CORPORATION LIMITED.

 

This vacancy was announced in Gorkhapatra Daily Newspaper on January 26, 2018

Loading Comments...


Submit your comments