Administrator

Bijulibazzar

Position: Legal Specialist (Newspaper Job)

Basic Information
  • No. of Openings 1 Opening
  • Job Category General Mgmt. / Administration / Operations
  • Job Level Entry Level
  • Desired Candidate Both(Female, Male)
  • Expiry date 2023-10-04
Job Description

USAID NEPAL

FROM THE AMERICAN PEOPLE

युएसएआईडी-नेपालमा रोजगारीको अवसर

युएसएआईडी-नेपालले "Legal Specialist" को पदमा रोजगारीको अवसरबारे सूचना जारी गरेको छ ।

आवेदन खुला हुने मिति: September 13, 2023

आवेदनको अन्तिम मिति: October 4, 2023 5:00 PM.

रोजगारीमा समान अवसर नेपालस्थित अमेरिकी मिसनले जाति, वर्ण, धर्म, लित्र, राष्ट्रिय मूल, उमेर, अपाङ्गता, राजनीतिक आबद्धता, वैवाहिक हैसियत वा यौनिक झुकावको परवाहबिना सबै व्यक्तिलाई रोजगारीमा समान अवसर र निष्पक्ष तथा समतामूलक व्यवहार उपलब्ध गराउँछ ।