19 July
00
धेरै संख्यामा विभिन्न INGO हरुमा रोजगारीको अवसर |

धेरै संख्यामा विभिन्न INGO हरुमा रोजगारीको अवसर |

अब  INGO मा काम गर्ने पालो तपाइको | विभिन्न INGO हरुको निम्न पदमा APPLY गरि आफ्नो करियरलाई नया मोड दिनुहोस् |

 1. Room to Read :
  1. Program Manager – School Infrastructure (PM-SI) Unit : http://goo.gl/4fAkks
  2. Literacy Director (LD) : http://goo.gl/gY4VSV
  3. Country Director : http://goo.gl/KTorPz

 

 1. UN Women :
  1. Local Consultant to Carry Out a  Desk Review: http://goo.gl/M1WRJM
  2. Local Consultant to Review The Proposal of the amendment of the foreign employment act 2007: http://goo.gl/F1fnoO
  3. Local consultant for organization of the South Asia peer learning regional consultation on gender responsive disaster preparedness and risk reduction: http://goo.gl/hVskRp

vacancy-bank

 1. Good Neighbours Nepal :

*MEAL= Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning

 1. MEAL Manager: http://goo.gl/pc7gYw
 2. MEAL Coordinator (Area Office): http://goo.gl/gRNWPl
 3. MEAL Coordinator (Head Office): http://goo.gl/QXLvy4
 4. Assistant Manager- Administration: http://goo.gl/x9In7L
 5. Office Secretary: http://goo.gl/wce7NN
 6. Assistant- Procurement: http://goo.gl/bMlqZU
 7. Officer- Human Resource: http://goo.gl/LiGwXS

For more information visit www.kumarijob.com or call us at 9801178851.

Comments


Latest Blog Post

बैंकमा रोजगारीको अवसर ! Alpine Development Bank ले धेरै कर्मचारीहरु माग्यो । जुनियर सहायक,अधिकारी र पर्यवेक्षक स्तरका पदहरु ।
21 Feb 2017

बैंकमा रोजगारीको अवसर ! Alpine Development Bank ले धेरै कर्मचारीहरु माग्यो । जुनियर सहायक,अधिकारी र पर्यवेक्षक स्तरका पदहरु ।

एक प्रख्यात NGO,Volunteers Initiative Nepal मा धेरै कर्मचारीहरुको माग । तलब रु ६०,००० सम्म ।
21 Feb 2017

एक प्रख्यात NGO,Volunteers Initiative Nepal मा धेरै कर्मचारीहरुको माग । तलब रु ६०,००० सम्म ।

Reliable Microfinance Bittiya Sanstha ltd मा धेरै कर्मचारीको माग । एस. एल. सी र १०+२ गरेकाले Apply गर्न सकने।
21 Feb 2017

Reliable Microfinance Bittiya Sanstha ltd मा धेरै कर्मचारीको माग । एस. एल. सी र १०+२ गरेकाले Apply गर्न सकने।

सांस्कृतिक संस्थानले विभिन्न पदमा २४ जना कर्मचारी माग्यो ! प्रबन्धक,अधिकारी, सहायक लगायत अन्य पदहरु ।
21 Feb 2017

सांस्कृतिक संस्थानले विभिन्न पदमा २४ जना कर्मचारी माग्यो ! प्रबन्धक,अधिकारी, सहायक लगायत अन्य पदहरु ।

Most Viewed Post

बैंकमा रोजगारीको अवसर ! Alpine Development Bank ले धेरै कर्मचारीहरु माग्यो । जुनियर सहायक,अधिकारी र पर्यवेक्षक स्तरका पदहरु ।
21 Feb 2017

बैंकमा रोजगारीको अवसर ! Alpine Development Bank ले धेरै कर्मचारीहरु माग्यो । जुनियर सहायक,अधिकारी र पर्यवेक्षक स्तरका पदहरु ।

एक प्रख्यात NGO,Volunteers Initiative Nepal मा धेरै कर्मचारीहरुको माग । तलब रु ६०,००० सम्म ।
21 Feb 2017

एक प्रख्यात NGO,Volunteers Initiative Nepal मा धेरै कर्मचारीहरुको माग । तलब रु ६०,००० सम्म ।

Reliable Microfinance Bittiya Sanstha ltd मा धेरै कर्मचारीको माग । एस. एल. सी र १०+२ गरेकाले Apply गर्न सकने।
21 Feb 2017

Reliable Microfinance Bittiya Sanstha ltd मा धेरै कर्मचारीको माग । एस. एल. सी र १०+२ गरेकाले Apply गर्न सकने।

सांस्कृतिक संस्थानले विभिन्न पदमा २४ जना कर्मचारी माग्यो ! प्रबन्धक,अधिकारी, सहायक लगायत अन्य पदहरु ।
21 Feb 2017

सांस्कृतिक संस्थानले विभिन्न पदमा २४ जना कर्मचारी माग्यो ! प्रबन्धक,अधिकारी, सहायक लगायत अन्य पदहरु ।

Hot Jobs