Lok Sewa Vacancy | Sudurpashchim Pradesh Lok Sewa Aayog

Sudurpashchim Pradesh Lok Sewa Aayog announces vacancy for 4th Level ANM, AHW, Lab Assistant, Vaidya. लोक सेवा आयोगले खुलायो अहिले सम्मकै धेरै कर्मचारीको विज्ञापन | There are altogether 9345 job openings for the local level.

Lok Sewa Aayog (Public Service Commission) has published vacancy (published on Gorkhapatra Daily, 29 may 2019) for various positions for the local level.


Lok Sewa Preparation Questions

अति महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर


प्रदेश लोक सेवा आयोग - लुम्बिनी प्रदेश - रोजगार अवसर।

लुम्बिनी प्रदेश-प्रदेश लोक सेवा आयोगले सहायकस्तर पाँचौ र चौथो तह का अप्राविधिक पदहरुको निम्ति खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सार्वजनिक गरेको छ।


Government Jobs | Bagmati Pradesh Lok Sewa Aayog

Bagmati Pradesh Lok Sewa Aayog announces vacancies for 9th Level Health Services, Technical and Non-Technical Positions.