Posted On : 2020-06-23 Days Left : Expired
Basic Information
Location> : Dharan
No of Hiers : 1
Experience :
Job Level : Senior Level
Job Type : Full Time
Salary : As per company policy /month
Educational Qualification :
Expiry date : 2020-06-30
Job Description

वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 

यस प्रतिष्ठानको internal Medicine बिभागको विभिन्न पदहरू करार सेवामा पुर्ति गर्नु परेको हुँदा यो सुचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र नेपाली नागरीकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरीएको छ । 

 

Apply Instruction

विस्तृत जानकारीकालागी प्रतिष्ठानको वेबसाइट www.bpkihs.edu, मुख्य कार्यालय, धरान र सम्पर्क कार्यालय बाँसबारी, काठमाडौंको सुचना पार्टीमा हेर्न सकिने छ । अन्य जानकारीका लागी प्रतिष्ठानको कर्मचारी प्रशासन शाखाको टेलिफोन नं.०२५-५२५५५५ Ext ४०४१/५१५५/४000/80३९/४०३१ मा सम्पर्क गर्नु होला।