8618__Rastriya.png
रास्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

Bagbazar

About Us

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक संरचना विकास, सिकाइ वातावरण सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न योगदान गरी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थीको सिकाइका लागि रोजाइको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएकोछ । 

Website Designer

Basic Information

 • No. of Openings 1
 • Job Category IT&Telecommunication
 • Job Location Kathmandu
 • Job Level Mid Level
 • Salary 25000
 • Education Level Bachelors
 • Desired Candidate Both(Female, Male)
 • Experience 2 years
 • Expiry date 2021-10-26

Job Description

 • Will have to create and design free websites like wordpress and blogspot
 • The website will be of schools , NGO, co-operatives and the basic information of these organization will be filled in free websites

Job Specification

 • Must have previous experience in creating and designing free websites like wordpress and blogspot
 • Should be able to write description on websites

Apply Instruction

If you match these specifications, mail your resume to presidenteducation.gov@gmail.com 

For more inquiry : 9851322840