सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल

Banke District

About Us

सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल

MCh (Gastro Surgeon)

Basic Information

  • No. of Openings 1
  • Job Category Health/Pharma/Biotech/Medical/R&D
  • Job Location Banke District
  • Job Level Mid Level
  • Province Province No. 5
  • Desired Candidate Both(Male, Female)
  • Expiry date 2021-03-05

Job Description

यस सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरा, बाँकेका लागि एक जना MCh (gastro surgeon) सर्जन आवश्यक परेकाले योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूले १५ दिनभित्र अस्पतालमा सम्पर्क गर्नु हुन वा इमेल skpchkhajura@gmail.com अथवा फोन नं. ०८१-५६०४११ मा सम्पर्क गर्नु हुन यो सूना प्रकाशित गरिएको छ।

सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल
खजुरा, बाँके

 

Apply Instruction

Email: skpchkhajura@gmail.com
Phone: ०८१-५६०४११

सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल
खजुरा, बाँके 
विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक आवश्यकतासम्बन्धी सूचना

Expired