जीवनदृष्टि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.

कालीमाटी

About Us

जीवनदृष्टि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.

बजार अधिकृत

Basic Information

  • No. of Openings 4
  • Job Category Marketing/Sales
  • Job Location कालीमाटी
  • Salary NRs. 30,000.00 Monthly
  • Province Province No. 3
  • Desired Candidate Both(Male, Female)
  • Expiry date 2022-01-20

Job Description


यस जीवनदृष्टि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. कालीमाटी-१३, काठमाण्डौं, लाई तपशिल बमोजिमको कर्मचारी आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुक नेपाली उम्मेद्ववारहरुले ७ दिन भित्र दरखास्त दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।


नोटः मुख्य कार्यालय कालिमाटी, सदस्य सेवा केन्द्र न्युरोड, सदस्य सेवा केन्द्र गोंगबु, सदस्य सेवा केन्द्र बौद्ध र सदस्य सेवा केन्द्र
भक्तपुर कार्यालय पायक पर्ने अनुभवी, स्थानीय, सवारी चालक अनुमति पत्र भएको लाई प्राथमिकता दिइनेछ ।