लक्ष्मी स्टील्स प्रा. लि.

Nawalparasi

About Us

लक्ष्मी स्टील्स प्रा. लि.

प्लम्बर

Basic Information

  • No. of Openings 1
  • Job Category General Mgmt. / Administration
  • Job Location Nawalparasi
  • Job Level Mid Level
  • Province Province No. 5
  • Desired Candidate Both(Male, Female)
  • Expiry date 2021-03-05

Job Description

सुनवल-७, नवलपरासी स्थित यस लक्ष्मी स्टील्स प्रा. लि. मा रिक्त रहेका देहायका पदहरु पुर्ति गर्नुपर्ने भएकोले दक्ष, अनुभवी एवं योग्य नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

पद: प्लम्बर 
शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लम्बीङ्ग बिषयमा डिप्लोमा तह उत्तिर्ण गरेको । 
उमेर: २१ वर्ष पूरा भै ३५ बर्ष ननाघेको । 
आवश्यक योग्यता: प्लम्बीङ्ग तथा पाईप फिटिङ्ग सम्बन्धी काममा १-३ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्नेछ।

 

Apply Instruction

ईच्छुक व्यक्तिहरुले आफ्नो अध्यावधिक विवरण (Updated CV) सहित विज्ञापन प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्रमा तल उल्लेखित ठेगाना वा E-mail Address : hr@saurabhgroup.com तथा teknath.khatiwada@laxmisteels.com.np मा दरखास्त दिन अनुरोध गरिन्छ ।

पूनश्च: प्राप्त निवेदनहरु मध्ये छनौटमा परेका निवेदकहरुलाई मात्र अन्तरवार्ताको लागि सम्पर्क गरिनेछ ।

दरखास्त दिने ठेगाना
लक्ष्मी स्टील्स प्रा. लि.
सुनवल-७, नवलपरासी

Expired