त्रि.वि.चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान

Kathmandu

About Us

त्रि.वि.चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान

क्लिनिकल रजिष्ट्रार

Basic Information

  • No. of Openings 1
  • Job Category Health/Pharma/Biotech/Medical/R&D
  • Job Location Kathmandu
  • Job Level Mid Level
  • Province Province No. 3
  • Desired Candidate Both(Male, Female)
  • Expiry date 2021-04-09

Job Description

गोरखापत्रमा प्रथम पटक सुचना प्रकाशित मिति २०७७१२।१०। यस सेन्टरमा कार्डियोथोरासिक एनेस्थेसियोलोजी विभाग तर्फ क्लिनिकल रजिष्ट्रार पदको अस्थायी एक दरवन्दीमा करार सेवामा पदपूर्ति गर्न आवश्यक रहेकोले Anesthesiology विषयमा Doctor of Medicine (MD) वा सो सरह उत्तिर्ण इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले मिति २०७७१२।२४ को कार्यालय समय भित्र आवेदन पेश गर्नहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सचना प्रकाशित गरिएको छ । आवेदन दस्तुर रु.२,०००।०० यस सेन्टरको क्यास काउण्टरमा बुझाई आवेदन फारम प्राप्त गर्न सकिने छ । रितपूर्वक आवेदन गर्ने आवेदकहरुको अन्तरवार्ता मिती २०७७/१२/२७ गते विहान ९:३० बजे यस सेन्टरको कार्यालयमा हुनेछ । थप जानकारीको लागि यस सेन्टरको कर्मचारी प्रशासन शाखामा सर्पक राख्न हुन अनुरोध छ|

Apply Instruction

त्रि.वि.चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर
महाराजगञ्ज, काठमाण्डौ

Expired