Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

रेडियो नेपालमा जागिर खाने अवसर!! विभिन्न पदमा थुप्रै कर्मचारीको माग। APPLY गर्नका लागि यहाँ CLICK गर्नुहोस्।

VACANCY ANNOUNCEMENT

 

This vacancy was announced in Gorkhapatra on 12th May, 2018