Jobs In Nepal
Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

हरेक वर्गको लागि रोजगारको अवसर !!

अवसर र मौकाहरु धेरै आऊँछन् | तर अघि ती बढ्छ जसले त्यी अवसर, ती मौकाहरुलाई सहि समयमा ग्रहण गर्न सक्छ | कमी मौकाको होइन, कमी हो त सहि संचारको र त्यहि मौका र तपाइको बीचको भरपर्दो  संचार माध्यम हो Kumarijob.com |

चिरपरिचित कम्पनीहरुमा आफ्नो योग्यता र क्षमतालाइ मौको दिनुहोस  र आफ्नो करियरको सहि शुरुवात गर्नुहोस  यी रोजगारका अवसरहरु बाट:

 1. Sagar Group Nepal : http://goo.gl/jtfS2U
 2. Micromax : http://goo.gl/xrAAwP
 3. United Academy : http://goo.gl/SuFt6k
 4. Dish Media Network Pvt. Ltd: http://goo.gl/dTRZ2B
 5. Bird Conservation Nepal (BCN) : http://goo.gl/nMsWfD
 6. Social Aves Private Limited: http://goo.gl/Uqktpw
 7. Royal Holidays & Treks Pvt. Ltd. : http://goo.gl/njDXOH
 8. Orchids Retail Pvt. Ltd. : http://goo.gl/9Nm3Ay
 9. Samudaya Multipurpose Cooperative Ltd. : http://goo.gl/7v6Ojp
 10. Nature Express Travels & Trekking Pvt. Ltd. : http://goo.gl/Ol2UK4
 11. Kanishka Marketing P. Ltd : http://goo.gl/R8827r
 12. Share247 : http://goo.gl/tKESdV
 13. United Distributors Nepal Pvt Ltd : http://goo.gl/iyYXRW
 14. Beget Traders Pvt. Ltd: http://goo.gl/316ODL
 15. Digital Works Pvt. Ltd. : http://goo.gl/hFO3G4
 16. Restless Development (INGO) : http://goo.gl/eaKdvt
 17. Nurakan Technologies Pvt. Ltd. : http://goo.gl/jvlRwS
 18. Nepal Medical Times : http://goo.gl/23vZ9s
 19. Ghorahi Cement Industry Pvt. Ltd. : http://goo.gl/28OFVv
 20. Helen Keller International (INGO) : http://goo.gl/eGHMkX
 21. CNC Craft : http://goo.gl/EYIvlW
 22. Trekking Agencies' Association Of Nepal (TAAN): http://goo.gl/0XCu70
 23. White Pearl Services Pvt. Ltd. : http://goo.gl/UzQEbl
 24. Smartmobe Solutions Pvt. Ltd: http://goo.gl/5Pq9qF
 25. Jay Janata Training Welfare Council (JJTWC): http://goo.gl/T3S9pV
 26. Hi-Tech Manpower Production and Mobilization Pvt. Ltd. : http://goo.gl/y8JhMO
 27. Insight Technology : http://goo.gl/MbrJC6
 28. Terre Des Hommes : http://goo.gl/ZATUvt

 

For more details, visit www.kumarijob.com.