Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

नेपाल टेलिकममा ४१ जना कर्मचारीको माग |

नेपाल टेलिकमले ४१ जनाको लागि रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने भएको छ | पदपूर्ति , अन्तरिक मुल्याकनको आधारमा गरिनेछ | 
विस्तृत जानकारी निम्न सुचनामा समाबेश गरिएको छ |