Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

कृषि सामग्री केन्द्रको रोजगार सम्बन्धी सुचना

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको लागि बढुवाको फाराम भर्ने सूचना अन्तर्गत विभिन्न पद र तह को लागि आफ्नो कार्य र क्षमता अनुसार पद संख्या तोकिएको छ | 

सोहि अनुसार कार्य क्षमताको आधारमा  : बरिस्ठ अधिकृत (प्र.) सातौ तहको लागि ३ जना, बरिस्ठ अधिकृत (प्रा.) निर्माण सातौ तहको लागि २ जना, शाखा अधिकृत (प्र.) छैठौ तह को लागि ४ जना,  बरिस्ठ सहायक(प्र.) पाँचौ तह को लागि ४ जना, बरिस्ठ सहायक, कम्प्युटर अपरेटर (प्रा) पाँचौ तह को लागि ३ जना तोकिएको छ | त्यसै गरि आन्तरिक प्रतियोगिता को आधारमा: शाखा अधिकृत छैठौ तह को लागि ३ जना गरि कुल १९ जना को लागि यो फारम भर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको हो | 

यो सूचना प्रकाशित भएको मिति को ३० दिन भित्र कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा निम्न फाराम भरि बुझाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ |