Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

हरेक वर्गको लागि रोजगारीको अवसर ||

कुमारी जब अन्तर्गत विभिन्न चिरपरिचित कम्पनीहरु जस मध्य NGO/INGO  लगायतका कम्पनीहरु काठमाडौं, भक्तपुर देखी ललितपुर सम्ममा प्रत्येक वर्गको लागी रोजगारिको अवसर । संयोजक, मार्केटिङ अधिकारी, परियोजना प्रबन्धक, व्यक्तिगत सहायक, वित्तीय डाटा विश्लेषक लगायत अन्य पदको लागी रोजगारी खुलेको छ । जसका लागि; SLC देखी Master पास गरेका सम्मको उम्मेदवारहरुको माघ भएको हुँदा,उल्लेखित पदहरुमा आफुलाई उचित र उपयुक्त लाग्दो पद छानि, सोही छेउ दिएको लिन्कमा क्लिक गरी निवेदन दिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।

1.    मार्केटिङ अधिकारी: http://goo.gl/pTivzo
2.    PHP प्रोग्रामर ( मध्य स्तर): http://goo.gl/ljV2pk
3.    Assistant Property प्रबन्धक: http://goo.gl/gEKXXt
4.    मार्केटिङ र बिक्री अधिकारी: http://goo.gl/7KVIl3
5.    बिक्री अधिकारी: http://goo.gl/0mdc5v
6.    Asterisk Script Programmer: http://goo.gl/gk62es
7.    मार्केटिङ अधिकारी:http://goo.gl/qnpSVt
8.    बिक्री अधिकारी ( महिला Intern): http://goo.gl/GS50jx
9.    संयोजक: http://goo.gl/hWcvMD
10.    मार्केटिङ अधिकारी: http://goo.gl/llB1ad
11.    परियोजना प्रबन्धक: http://goo.gl/1ROX5u
12.    परियोजना अधिकारी: http://goo.gl/TkEJeP
13.    Climate Change अधिकारी: http://goo.gl/QxxhPe
14.    सहायता बिक्री र मार्केटिंग अधिकारी: http://goo.gl/JJsGXG
15.    व्यक्तिगत सहायक: http://goo.gl/Gmkyxh
16.    Graphics UI/UX Designers: http://goo.gl/ptO6ar
17.    वित्तीय डाटा विश्लेषक (Trainee): http://goo.gl/Y8X7GR
18.    SEO(Intern & Trainee): http://goo.gl/HJBe3C
19.    Hair Dresser: http://goo.gl/f8eDHd
20.    मध्य र वरिष्ठ Asp. Net MVC Developer: http://goo.gl/MZwF9V

यस्तै अन्य रोजगारिको अवसर www.kumarijob.com मा भेटनु हुनेछ ।
अन्य जानकारीको लागि ९८०११७८८४५ वा ९८०११७८८५१ मा कल गर्नुहोला ।