Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

रोजगारिको आवसर || रोजगारिको आवसर || रोजगारिको आवसर ||

एक प्रतिस्थित कम्पनीको लागि बिभिन्न रिक्त पदमा रोजगारिको आवसर ||
उक्त कम्पनीमा आकर्षक तलब सहित विभिन्न सेवा सुबिधा रहेको छ ||

यदी तपाईं लामो समय सम्म काम गरी आफ्नो नाम बनाउन चहानु हुन्छ भने ; यो रोजगारीको आवसर तपाईंको लागि हो ||

1. सर्विस डीलर इन्चाज

स्नतक उत्तीर्ण  (मेकानिकल इन्जिनिएर )
अनुभव्: १-३ बर्ष

2. सर्बिस एडभाजर्

स्नतक उत्तीर्ण  (मेकानिकल इन्जिनिएर )
अनुभव्: २ बर्ष

3. सेल्स पर्सन

ब्यच्लर पढ्दै गरेको
अनुभव्: केही

4. रिसेप्सनिस्ट्

+2 उत्तीर्ण
अनुभव्: केही


5. एक्जुकेटीभा म्यानेजर्

मास्टर उत्तीर्ण
अनुभव्: २ बर्ष

6. मर्कनडाइजर

स्नतक तह पढ्दै गरेको
अनुभव्: १ बर्ष

यदी तपाईं माथि दिएको पदको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ भने pankaj@kumarijob.com मा पासपोर्ट साइज को फोटो सहितको CV पठाउनुहोला ।
पङ्कज पन्थी
फोन नम्बर: ९८०११७८८५०