Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

२२० जनालाई जागिर खुल्यो !

मध्य-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ निर्देशनालयले २२० जनाको लागि जागिर खोलेको छ । 
माग भएको सङ्ख्याहरु
१) हेल्थ अशिस्टेन्ट - १५८ जना
२) स्टाफ नर्स  -  १९ जना
३) फार्मेसी सुपरभाइजर - २ जना
४) डेन्टल हाइजिनिष्ट  - १ जना
५) रेडियोग्राफर  - १ जना
६) बायोमेडिकल टेक्निसियन - १ जना
७) फिजियोथेरापी असिस्टेन्ट - १ जना
८) एनेस्थिया सहायक  - १ जना
९) ल्याब टेक्निसियन  - ४ जना