Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

एस एल सि सम्म पढेकालाई रोजगारिको अवसर्, १०,००० बेसिक तलब

यदि तपाइ आफ्नो शैछिक योगयताको कारणले गर्दा रोजगारी बाट बन्चित हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन । एक प्रतिस्ठित कम्पनिको लागी फाईबर टेकनिसिएन पद्को लागी रोजगारी खुलेको छ ।
तपाई सँग कुनै आनुभव छैन भने पनि तपाईंले यो काम गर्न सक्नुहुनेछ । कुनै पनि सर्भिस चार्ज बिना तपाईंले आबेदन दिन सक्नुहुनेछ । चार महिना काम गरेपछी तपाईले थप सेवा सुबिधा पाउनुहुनेछ ।
५ लाख बाराबाराको बिमा, ओवर टाइम र निसुल्क बैंङ अकाउन्ट को सुबिधा पनि रहेको छ । उक्त पद को लागी तपाईंले प्रज्वल अर्याल लाई ९८०११७८८४९ मा फोन गरी आफ्नो स्थान सुरछित गर्न सक्नुहुनेछ ।