Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

५०१ जनालाई नेपाल बिधुत प्राधिकरणमा रोजगारिको अवसर

नेपाल बिधुत प्राधिकरणमा रोजगरिको सुनौलो अवसर छ । आधिकृत स्तरमा ९६ जनाको लागि दर्खास्त दिनहुन आवहाँन छ । सहायक स्तर मिटर रिडिङ को लागि १९ जना, १२ पास भएकाले पनि दर्खास्त दिन पाउनेछन । लेखापालको लागी १९ जना र सुपरभाइजरको लागी ५० जनाको रिक्त पद छ । त्यसैगरी सिनिएर हेभी इकुवेपमेन्ट अफिसर लागी १ जना, सिनिएर मिटर रिडरको लागी ७२ जना, सहायक लेखापालको लागी २४ जनाको पद रिक्त छ जसमा १२ पासले पनि दर्खास्त दिनसक्नुहुनेछ ।
SLC पासले फोरमेन-८२, फोरमेन ड्राइभर्-८ र इलेक्ट्रेसिएन-८२ को पदमा दर्खास्त दिन सक्नुहुनेछ जसमा फोरमेन ड्राइभरले भारि-हलुका सवारी चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य हुनुपर्नेछ । प्रवेशिका उतिर्णको लागी मिटर रिडरमा ३५ जना र ८ पासको लागि ड्राइभर पदमा (५ जना) दर्खास्त दिनसक्नुहुनेछ ।

फर्मको लागि क्लिक गर्नुहोस ।