Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

(एनजिओ) नेपाल अपाङ्ग महिला संघमा रोजगारीको अवसर !!

(एनजिओ) नेपाल अपाङ्ग महिला संघमा रोजगारीको अवसर !!
नेपाल अपाङ्ग महिला संघमा प्रोजेक्ट कोडिनेटर र प्रोग्राम कोडिनेटरको लागि  रोजगारी को अवसर खुलेको छ । बाँके र कंचनपुर जिल्लामा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रोजेक्ट कोडिनटोरको लागि वयाच्लर डिग्री र प्रोग्राम कोडिनटोरको लागि मास्टर डिग्री पास गरेको हुनुपर्दछ । 
यदि तपाइ पनि यसमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइले कुमारी जबको वेबसाईट मा गएर अन्लाईन निबेदन दिन सक्नुहुनेछ । 
प्रोजेक्टको डिनटर को लागि अप्प्लाई गर्ने लिङ्क http://goo.gl/hgmcD2
प्रोग्राम को डिनटर को लागि अप्प्लाई गर्ने लिङ्क http://goo.gl/7FONgu
बिस्तृत जानकारिको लागी सम्पर्क नम्बर ०१-४४७८८४५ | ९८०११७८८४५