Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

सरकारी जागिर खाने अवसर!! भक्तपुर नगरपालिकाले करार सेवा तर्फ कर्मचारी माग्यो । एस.एल.सी PASS ले APPLY गर्न पाउने। APPLY गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

VACANCY ANNOUNCEMENT!! 

भक्तपुर नगरपालिकामा जागिर खाने अवसर।  

 

This vacancy was announced in Gorkhapatra on  March 23, 2018