Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

सरकारी जागिर खाने अवसर!! लोकसेवा आयोगले थुप्रै संख्यामा कर्मचारी माग्यो। एस.एल.सी पासले Apply गर्न पाउने। Apply गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

VACANCY ANOUNCEMENT!! 

लोकसेवा आयोगले थुप्रै संख्यामा कर्मचारी माग्यो। 

This vacancy was published in Gorkhapatra Dainik on March13, 2018