Showing 1 to 0 of 4 entries

Latest Blog Post

Most Viewed Post

BANK JOBS!! MUKTINATH BIKAS BANKले थुप्रै संख्यामा ASSISTANT देखी  MANAGER पद सम्म  कर्मचारी माग्यो।  +2 पास गरेकाले पनि  APPLY गर्न पाउने !!
17 Jan 2018

BANK JOBS!! MUKTINATH BIKAS BANKले थुप्रै संख्यामा ASSISTANT देखी MANAGER पद सम्म कर्मचारी माग्यो। +2 पास गरेकाले पनि APPLY गर्न पाउने !!

Vacancy Announcement!! त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा  COMPUTER OPERATOR को माग!! APPLY गर्नका लागि यहाँ CLICK गर्नुहोस्!!
16 Jan 2018

Vacancy Announcement!! त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा COMPUTER OPERATOR को माग!! APPLY गर्नका लागि यहाँ CLICK गर्नुहोस्!!

GOVERNMENT JOBS!! महाङ्काल गाउँपालिकाले करार सेवा तर्फ IT OFFICER र  COMPUTER OPERATOR माग्यो।  आजै APPLY गर्नुहोस्।
11 Jan 2018

GOVERNMENT JOBS!! महाङ्काल गाउँपालिकाले करार सेवा तर्फ IT OFFICER र COMPUTER OPERATOR माग्यो। आजै APPLY गर्नुहोस्।

BANK JOBS!! NIC ASIA बैंकले थुप्रै संख्यामा कर्मचारी माग्यो। आजै APPLY गर्नुहोस्।
09 Jan 2018

BANK JOBS!! NIC ASIA बैंकले थुप्रै संख्यामा कर्मचारी माग्यो। आजै APPLY गर्नुहोस्।