01 August
00
८१ जनाको लागि नेपाल बैंक लिमिटेडमा रोजगारीको अवसर |

८१ जनाको लागि नेपाल बैंक लिमिटेडमा रोजगारीको अवसर |

नेपाल बैंक लिमिटेडले भिभिन्न पधरुहरुमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने भएको छ | सोहि पदपूर्ति खुल्ला प्रतियोगिता द्वारा गरिने छ र योग्यता पुगेकाले बैंकले खटाएको जुन सुकै कार्यालयमा र वतकसुर नलागेको योग्य नेपाली नागरिकले आफुले प्राप्त गरेरको नागरिकता तथा एस.एल.सी. वा सो सरह र सो भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यताको सम्पूर्ण प्रमाणपत्र तथा ट्रान्सस्क्रिप्टहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि र हाल सालै खिचेको पासपोर्ट साईजको ३ (तीन) प्रति फोटो तथा तोकिएको दस्तुर सहित समावेसी तर्फको समूह समेत खुलाई यो सूचना गोरखापत्र दैनिकमा प्रथमपटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र रितपुर्वक दरखास्त फारम भरि यस बैंकको प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत व्यवस्थापन विभागमा बुझाउनु पर्ने छ |

अन्य विवरण सुचनामा उल्लेखित गरिएको छ | सुचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्न्नु होला |

Comments


Latest Blog Post

Vacancy Announcement from Saptakoshi Development Bank Limited
06 Dec 2016

Vacancy Announcement from Saptakoshi Development Bank Limited

Looking for Medical Promotional Officer
06 Dec 2016

Looking for Medical Promotional Officer

Career Opportunity at Sipradi Trading Pvt. Ltd all over Nepal
06 Dec 2016

Career Opportunity at Sipradi Trading Pvt. Ltd all over Nepal

Golden Opportunity at NGO, Basic Salary NRS 25,000.00
05 Dec 2016

Golden Opportunity at NGO, Basic Salary NRS 25,000.00

Most Viewed Post

Vacancy Announcement from Saptakoshi Development Bank Limited
06 Dec 2016

Vacancy Announcement from Saptakoshi Development Bank Limited

Looking for Medical Promotional Officer
06 Dec 2016

Looking for Medical Promotional Officer

Career Opportunity at Sipradi Trading Pvt. Ltd all over Nepal
06 Dec 2016

Career Opportunity at Sipradi Trading Pvt. Ltd all over Nepal

Golden Opportunity at NGO, Basic Salary NRS 25,000.00
05 Dec 2016

Golden Opportunity at NGO, Basic Salary NRS 25,000.00