14 June
00
Sr. Web Designer

Sr. Web Designer

-3-5 years

-Excellent concept about core programming

-Excellent knowledge about frameworks

-Excellent Analytical skills

- Expertise in Core skills


Click here to apply this job

Comments


Latest Blog Post

सरकारी जागिरको अवसर ! नेपाल पर्यटन बोर्डमा अधिकृतस्तरका २५ जना कर्मचारीको माग।
23 Jan 2017

सरकारी जागिरको अवसर ! नेपाल पर्यटन बोर्डमा अधिकृतस्तरका २५ जना कर्मचारीको माग।

Bachelor र  Master गरेका योग्य उम्मेदवारका लागि सुनौलो अवसर |  सरकारी प्रोजेक्टमा १४ जना कर्मचारीको आवश्यकता !
22 Jan 2017

Bachelor र Master गरेका योग्य उम्मेदवारका लागि सुनौलो अवसर | सरकारी प्रोजेक्टमा १४ जना कर्मचारीको आवश्यकता !

मध्य पश्चिमी क्षेत्रमा सरकारी जागिरको अवसर | पद : अहेव, अनमी |
20 Jan 2017

मध्य पश्चिमी क्षेत्रमा सरकारी जागिरको अवसर | पद : अहेव, अनमी |

Government Jobs! पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा 481 जना कर्मचारीको को आवश्यकता |  पद: स्टाफ़ नर्स, हे.अ., अहेव, पहेन , अनमी ,लयटे , ल्याअ लगायत अन्य पदहरु |
19 Jan 2017

Government Jobs! पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा 481 जना कर्मचारीको को आवश्यकता | पद: स्टाफ़ नर्स, हे.अ., अहेव, पहेन , अनमी ,लयटे , ल्याअ लगायत अन्य पदहरु |

Most Viewed Post

सरकारी जागिरको अवसर ! नेपाल पर्यटन बोर्डमा अधिकृतस्तरका २५ जना कर्मचारीको माग।
23 Jan 2017

सरकारी जागिरको अवसर ! नेपाल पर्यटन बोर्डमा अधिकृतस्तरका २५ जना कर्मचारीको माग।

Bachelor र  Master गरेका योग्य उम्मेदवारका लागि सुनौलो अवसर |  सरकारी प्रोजेक्टमा १४ जना कर्मचारीको आवश्यकता !
22 Jan 2017

Bachelor र Master गरेका योग्य उम्मेदवारका लागि सुनौलो अवसर | सरकारी प्रोजेक्टमा १४ जना कर्मचारीको आवश्यकता !

मध्य पश्चिमी क्षेत्रमा सरकारी जागिरको अवसर | पद : अहेव, अनमी |
20 Jan 2017

मध्य पश्चिमी क्षेत्रमा सरकारी जागिरको अवसर | पद : अहेव, अनमी |

Government Jobs! पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा 481 जना कर्मचारीको को आवश्यकता |  पद: स्टाफ़ नर्स, हे.अ., अहेव, पहेन , अनमी ,लयटे , ल्याअ लगायत अन्य पदहरु |
19 Jan 2017

Government Jobs! पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा 481 जना कर्मचारीको को आवश्यकता | पद: स्टाफ़ नर्स, हे.अ., अहेव, पहेन , अनमी ,लयटे , ल्याअ लगायत अन्य पदहरु |

Hot Jobs