14 June
00
Sr. Web Designer

Sr. Web Designer

-3-5 years

-Excellent concept about core programming

-Excellent knowledge about frameworks

-Excellent Analytical skills

- Expertise in Core skills


Click here to apply this job

Comments


Latest Blog Post

NEPAL GOVERNMENT JOBS !! राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले  सुरक्षा अधिकृत माग्यो !
28 Apr 2017

NEPAL GOVERNMENT JOBS !! राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षा अधिकृत माग्यो !

Nepal Society for Eathquake Technology-Nepal (NSET) मा २४ जना कमाचारिहरुको माग !!
25 Apr 2017

Nepal Society for Eathquake Technology-Nepal (NSET) मा २४ जना कमाचारिहरुको माग !!

BANK JOBS !! फेवा विकास बैंकमा बिभिन्न जिल्लामा अत्यधिक संख्यामा कर्मचारीको माग ! Plus 2 गरेकाले पनि  Apply गर्न सक्ने !
24 Apr 2017

BANK JOBS !! फेवा विकास बैंकमा बिभिन्न जिल्लामा अत्यधिक संख्यामा कर्मचारीको माग ! Plus 2 गरेकाले पनि Apply गर्न सक्ने !

NGO JOBS !! नेपाल परिवार नियोजन संघमा Executive Director को माग !
23 Apr 2017

NGO JOBS !! नेपाल परिवार नियोजन संघमा Executive Director को माग !

Most Viewed Post

NEPAL GOVERNMENT JOBS !! राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले  सुरक्षा अधिकृत माग्यो !
28 Apr 2017

NEPAL GOVERNMENT JOBS !! राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षा अधिकृत माग्यो !

Nepal Society for Eathquake Technology-Nepal (NSET) मा २४ जना कमाचारिहरुको माग !!
25 Apr 2017

Nepal Society for Eathquake Technology-Nepal (NSET) मा २४ जना कमाचारिहरुको माग !!

BANK JOBS !! फेवा विकास बैंकमा बिभिन्न जिल्लामा अत्यधिक संख्यामा कर्मचारीको माग ! Plus 2 गरेकाले पनि  Apply गर्न सक्ने !
24 Apr 2017

BANK JOBS !! फेवा विकास बैंकमा बिभिन्न जिल्लामा अत्यधिक संख्यामा कर्मचारीको माग ! Plus 2 गरेकाले पनि Apply गर्न सक्ने !

NGO JOBS !! नेपाल परिवार नियोजन संघमा Executive Director को माग !
23 Apr 2017

NGO JOBS !! नेपाल परिवार नियोजन संघमा Executive Director को माग !

Hot Jobs