03 November
00
Fiber Technician

Fiber Technician

 

आवस्यक्ता ।आवस्यक्ता ।आवस्यक्ता

सामान्य लेखपड गर्न   सक्ने नेपाली नागरिक्ता प्राप्त पुरुष ब्यक्तिका लागी रोजगारको अवसर ।

काठमाडौं  स्तिथ  एक  प्रतिस्टित  ईन्टरनेट  कम्पनी का  लागी  २२   जना Field Technician  को  तु आवास्यक्ता ।

गर्नुपर्ने कामहरु

  • तारहरु तान्नु पर्ने
  • Splicing
  • Networking
  • पोल चड्नुपर्ने (तालिम पछी मात्र आवास्य्क्ता र सिपको आधारमा)

तलब: -  ८२००(overtime बाहेक OT गर्न पाउने)

Accidental insurance र काम गरेको ६ महिना पछी bonus को पनि सुविदा

हुनेछ ।

इछुकले  तल  दिएको  फोन  नम्बरमा  सम्पर्क  गर्नुहोस अथवा  सिधै  Message  पठाउनुस  ।

9801178849, 9801178850

धन्यवाद ।


Click here to apply this job

Comments


Latest Blog Post

Vacancy at Swabalamban MicroFinance Development Bank Limited
07 Dec 2016

Vacancy at Swabalamban MicroFinance Development Bank Limited

बैंकमा रोजगारि को अवसर ||
07 Dec 2016

बैंकमा रोजगारि को अवसर ||

Vacancy Announcement from Saptakoshi Development Bank Limited
06 Dec 2016

Vacancy Announcement from Saptakoshi Development Bank Limited

Looking for Medical Promotional Officer
06 Dec 2016

Looking for Medical Promotional Officer

Most Viewed Post

Vacancy at Swabalamban MicroFinance Development Bank Limited
07 Dec 2016

Vacancy at Swabalamban MicroFinance Development Bank Limited

बैंकमा रोजगारि को अवसर ||
07 Dec 2016

बैंकमा रोजगारि को अवसर ||

Vacancy Announcement from Saptakoshi Development Bank Limited
06 Dec 2016

Vacancy Announcement from Saptakoshi Development Bank Limited

Looking for Medical Promotional Officer
06 Dec 2016

Looking for Medical Promotional Officer